Eposta | Uzem | Bilgisayar şifrelerinizi resetlemek için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
Email | Uzem | Computer passwords can be changed by filling the form below.

Aşağıdaki kurallar ve kısıtlamalar tanımlayacağınız yeni şifrede geçerlidir.
 • Şifreniz 8 - 16 karakterden oluşmalıdır.
 • Şifre büyük/küçük harf duyarlıdır.
 • Şifre büyük ve küçük harfleri, rakamları ve şu karakterleri içerebilir:
  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ; ? , . /
 • Şifre boşluk veya İngilizce olmayan karakterleri içermemelidir.

Please follow the rules for defining your new passwords.
 • Password should have 8-16 characters.
 • Password is sensitive to upper/lower case letters.
 • Password is sensitive to upper/lower case letters.
 • Password can have letters, digits, and following characters:
  ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ; ? , . /
 • Password can not have spaces or non-English characters.